SchouderCom

Als communicatiemiddel richting de ouders van CBS Wakersduin gebruiken we sinds januari 2018 het ouderportaal van Schoudercom.nl.

Belangrijke berichten, brieven en mededelingen ontvangen de ouders via deze e-mailserver.

Op de eerste schooldag van het kind wordt het kind toegevoegd aan schoudercom en ontvangen de ouders een mailtje om de koppeling te voltooien. Vanaf dat moment wordt schoudercom actief bij  de ouder.

Via schoudercom kunt u ook uw kind ziekmelden. Deze melding komt zowel bij de leerkracht als de Tussenschoolse opvang binnen.