Medezeggenschapsraad

Wat is de medezeggenschapsraad?

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Via zo’n raad kunnen ouders, personeel en leerlingen invloed uitoefenen op het beleid van de school.

De medezeggenschapsraad heeft de volgende rechten:

         informatierecht;
         adviesrecht; en
         instemmingsrecht.

Informatierecht

Het bestuur van de school moet de medezeggenschapsraad op tijd van alle informatie voorzien die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

Adviesrecht

Bepaalde besluiten kan het schoolbestuur voorleggen aan de medezeggenschapsraad voor advies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vakantierooster. De medezeggenschapsraad kan het bestuur ook ongevraagd van advies voorzien.

Instemmingsrecht

Voor sommige besluiten heeft het schoolbestuur instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het schoolplan en de formatie.

De Medezeggenschapsraad is te bereiken via de mailbox van Schoudercom.