Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is een groep enthousiaste ouders die het werk in de school op tal van terreinen aanvult. Zo organiseren zij in samenwerking met het schoolteam de
verschillende vieringen. Leden van de commissie worden gekozen uit en door de ouders.

De activiteitencommissie heeft o.a. de volgende taken:
Allerlei activiteiten voorbereiden in overleg/samenwerking met de leerkrachten.
Gevraagd en ongevraagd adviseren aan de medezeggenschapsraad.
Gevraagd en ongevraagd adviseren aan het team van leerkrachten.
Innen en beheren van de ouderbijdrage.

Deze ouderbijdrage hebben scholen ingevoerd omdat er kosten zijn waar we geen vergoeding voor krijgen. Daarom wordt er van u een jaarlijkse bijdrage gevraagd om allerlei extra’s te kunnen betalen. Hierbij moet u denken aan:
• Sinterklaas cadeautje
• Paas - Pinkster maaltijden op school
• Versnaperingen tijdens het schoolreisje
• Traktatie voor het eindfeest
• Afscheidscadeautje voor de kinderen van groep 8
• Een extraatje voor op het schoolkamp
• Etc………