Tussen Schoolse Opvang TSO

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan uw kind gebruik maken van de TSO. Onze school verzorgt de tussenschoolse opvang zelf.

Het eten

Uw kind neemt zelf brood en drinken mee voor de TSO. Drinken kan desgewenst voor schooltijd in de koelkast in de keuken gezet worden.

De kosten

De kosten van de TSO zijn  € 1,75 per keer. Wij vragen van u een automatische incasso om op de 28e van elke maand het TSO bedrag van de maand ervoor van uw rekening af te schrijven. U ontvangt van ons aan het eind van iedere maand een overzicht met daarop het bedrag dat afgeschreven gaat worden. Formulieren voor automatische incasso zijn op school verkrijgbaar en te downloaden in de kolom hiernaast.

Inschrijven

Om de opvang zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen, willen wij weten op welke dagen uw kind gebruik maakt van de opvang. Dit geldt voor de vaste dagen gedurende het hele schooljaar en voor incidentele dagen. Ook bijzonderheden waar we rekening mee moeten houden (allergieën bijvoorbeeld) willen we graag van u horen.

Coördinatie

De coördinatie is in handen van ouders Ilse van Gent en Elisabeth Barnhoorn, samen met de directeur. Minimaal een van de coördinatoren is tijdens de opvang van 12.00 uur tot 13.00 uur op school aanwezig. Zij maken roosters en zijn eerste aanspreekpunt voor ouders.

Contact

De coördinatoren zijn bereikbaar via de mailbox in schoudercom.