Brede School

Wakersduin is een brede school. Als school werken we samen met Stichting Jeugd en Welzijn Bollenstreek in opvang en peuteronderwijs. Peuteropvang ‘t Wakertje, die al ruim 25 jaar in ons gebouw is gehuisvest, voorziet in onderwijs voor kinderen van 2-4 jaar. Omdat zij in hetzelfde gebouw als onze school gehuisvest zijn is de overgang naar de basisschool voor een 4-jarige klein. 

Naast Peuteronderwijs verzorgt SJWB ook de Buiten Schoolse Opvang voor kinderen van Wakersduin. De Tussen Schoolse Opvang verzorgen we zelf met vrijwilligers. 

Kinderen van 2-12 jaar kunnen voor onderwijs en opvang op onze brede school Wakersduin terecht!