Visie

Op Wakersduin....

- bieden we kinderen een veilige leeromgeving. Een school waar kinderen zich thuis voelen.

- bieden we een ordelijke leeromgeving, waar rust en regelmaat heersen en waar we eerlijk en open met elkaar omgaan.

- vinden we dat heldere regels en het consequent toepassen hiervan het gevoel van veiligheid bevorderen.

- zijn we samen de school waar de kinderen, in al hun verscheidenheid, zich gekend weten, waar het zelfvertrouwen van kinderen wordt gestimuleerd.

- bieden we kinderen een uitdagende leeromgeving waarin we doelgericht werken en de leertijd effectief besteden.

- geven de leerkrachten de kinderen een goede, heldere instructie, motiveren hen, betrekken hen bij de lessen, bevorderen de interactie en houden (zoveel mogelijk) rekening met de verschillen tussen kinderen.

- vinden we het belangrijk om het gemaakte werk samen met de kinderen te evalueren. We praten over hoe er is gewerkt, wat er goed is gegaan of wat er misschien nog kan verbeteren.

- bereiden we kinderen voor op de toekomst door ze om te leren gaan met multimedia en leren we ze zelf keuzes maken.