Passend onderwijs

De beste kansen voor élk kind

De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder problemen. Voor deze kinderen verandert er met Passend onderwijs weinig. Ongeveer een op de vijf kinderen heeft echter meer begeleiding nodig, van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning, zo snel, licht en dichtbij mogelijk, dat is de kern van passend onderwijs. 
 
In het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek werken scholen en hun schoolbesturen samen om passend onderwijs voor elk kind mogelijk te maken. Het gaat om 16.000 kinderen van vier tot twaalf jaar in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

Meer informatie vindt u op de site van het Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek.

http://www.swv-db.nl/