Nieuws

Sophia Scholen kiest voor één fusieschool in Noordwijk aan Zee, waar de basisscholen Zeehonk en Wakersduin in opgaan. Topos ontwierp samen met Unity Architects deze nieuwe school, gelegen op de huidige Wakersduinlocatie. Het ontwerp is een brede school voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waar kwalitatief goed onderwijs geboden gaat worden. In het nieuwe gebouw wordt ook kinderdagverblijf Pinokkio gehuisvest.

Beide scholen laten terugkomen

De fusie tussen ‘cultuurschool’ Zeehonk en ‘leesschool’ Wakersduin komen straks samen in het hart van het gebouw. In de centrale ruimte komt een trap die zowel een tribune als een bibliotheek vormt. Voor een fusie is een nieuw pand symbolisch, een monument van een nieuwe samenwerking.

Eenheid in verscheidenheid

De nieuwe brede school wordt een plek voor leren, spelen, ontmoeten en samenwerken in een gebouw dat passend en uitnodigend een baken in de wijk vormt. Er zijn twee verdiepingen en het ontwerp laat ruimte voor toekomstige ontwikkelingen, zoals een gymzaal en een multifunctionele ruimte. Er is gekozen voor veel natuurlijke materialen, zoals hout en bamboe. Alle gebruikers hebben een eigen werkgebied, maar met elkaar vormen ze in het ontwerp toch een geheel.

 

 

Leren van de omgeving

In en om dit gebouw kunnen kinderen leren van de omgeving. De zonnepanelen komen om die reden in het zicht, op het dakterras. Kinderen zijn zich dan bewust van het feit dat een deel van de stroom die de school gebruikt, wordt opgewekt vanuit diezelfde zonnepanelen. Ook het natuurinclusieve ontwerp ondersteunt dit principe. De insectenhotels en zwaluwkasten ondersteunen het lokale karakter van de school als ‘duinlandschap in de buurt’, maar hebben ook een educatieve waarde en dragen bij aan de biodiversiteit in de buurt.”

Rust in de klaslokalen

Bij veel scholen liggen de klaslokalen aan de kant van het schoolplein. Bij de nieuwe brede school is dat niet het geval. Het geluid van spelende kinderen op het plein vormt dan geen afleiding voor de kinderen in het klaslokaal. Bovendien is er met dit ontwerp minder bezonning in de lokalen. In ons ontwerp laten we het daglicht via lichtplanken bij de raampartijen doordringen tot ver in het gebouw en werken we met automatisch gestuurde geïntegreerde zonweringen. Door een goede verdeling van glasvlakken en dichte vlakken is overal voldoende daglicht aanwezig en voorkomen we (plaatselijke) oververhitting.”