Stel cookie voorkeur in

Geletterdheid

Geletterd zijn betekent kunnen lezen en schrijven, maar omvat ook de competentie om met informatie om te gaan, te begrijpen en doelgericht te gebruiken. Wij vinden de verhalen van de kinderen belangrijk en leren hen hun eigen verhaal goed te vertellen.

Om je verhaal te vertellen moet je het woord durven nemen, dat is niet altijd makkelijk maar met oefening gaat dat steeds beter. We leren de kinderen hun gevoelens te uiten en brengen kinderen ook bij wat pesten doet met de gevoelens van het kind.

Boeken lezen vergroot de wereld, we leggen in ons onderwijs veel nadruk op lezen. We vieren elk jaar de kinderboekenweek met een evenement. We hebben een samenwerking met de bibliotheek en zorgen voor het lidmaatschap voor elke leerling.

Daarnaast hebben we aandacht voor digitale geletterdheid. Kinderen maken naast de papieren versies van methodes gebruik van diverse digitale middelen en krijgen les in mediawijsheid. 


 

Leesonderwijs

In alle groepen is veel tijd ingeruimd voor lezen. Bij de kleuters staan activiteiten rondom beginnende geletterdheid centraal, in groep 3 is alles gericht op het aanvankelijk leesproces met behulp van de methode Veilig lezen lezen. De voortgezet technisch leesmethode Estafette wordt in de groepen 4 tot en met 8 intensief gebruikt. Vanaf groep 5 komt ook de begrijpend leesmethode Nieuwsbegrip om de hoek kijken. Bij de desbetreffende groepen vindt u meer informatie over de gebruikte methodes.