Stel cookie voorkeur in

Betekenisvol

Betekenisvol onderwijs betekent meer dan lesgeven in lezen en rekenen, het is onderwijs vanuit het hart. We hebben aandacht voor normen en waarden en houden rekening met elkaar. Elk kind op onze school doet ertoe en kan zijn eigen talenten ontplooien.

We leren onze leerlingen betekenis te hebben voor anderen. Zowel in je klas als elders op de wereld. We steunen actief goede doelen en organiseren evenementen om daarvoor meer aandacht te vragen.

We zijn als school een belangrijke basis voor het leven van onze leerlingen en willen hen zoveel mogelijk meegeven, we willen van betekenis zijn in hun ontwikkeling.