Stel cookie voorkeur in

Onze doelstellingen

We zijn een onderwijsinstelling, hieruit ontlenen we onze opdracht (lees: doelstelling) en dat is primair onderwijs geven, kinderen komen op school om te leren. Dit kan niet los staan van onze pedagogische basis, die voorwaarde is om te komen tot leren.

Opvoedingsdoelstellingen

Elk kind kan zichzelf voldoende ontplooien, waarbij het onbekommerd zijn of haar plaats te midden van andere kinderen kan innemen. Het kind leert dat een mens er ook moet zijn voor de ander, dichtbij en veraf.

Door goed onderwijs te geven halen we onze onderwijs-doelstelling, namelijk door:

Onderwijspraktijk

Op Wakersduin werken we met het leerstof-jaarklassen-systeem. Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. Wij denken dat in onze situatie dit het beste systeem is. De leerkracht houdt tijdens de lessen rekening met verschillen tussen de leerlingen.

De afgelopen jaren hebben we ons vooral bezig gehouden met het rekening houden met verschillen tussen kinderen bij rekenen, spelling en lezen. Op grond van gegevens over leerlingen (toetsen, observaties) worden er binnen de klas verschillende groepjes gemaakt. 

Kinderen die geen moeite hebben met de stof gaan zonder (of met weinig) uitleg zelfstandig aan het werk en krijgen - naast de methode - andere uitdagende opdrachten.

Kinderen die zonder al te veel moeite de methode kunnen volgen, krijgen uitleg van de leerkracht en gaan daarna met de methode aan het werk. Extra uitleg en (soms) aanpassingen in de leerstof (hoeveelheid, herhaling, lessen uit het hulpboek) is er voor de kinderen die moeite hebben met de stof. Dit alles wordt verantwoord en vastgelegd in een zogenaamd groepsplan.