Stel cookie voorkeur in

Betekenisvol

Betekenisvol onderwijs betekent meer dan lesgeven in lezen en rekenen, het is onderwijs vanuit het hart. We hebben aandacht voor normen en waarden en houden rekening met elkaar. Elk kind op onze school doet ertoe en kan zijn eigen talenten ontplooien.

We leren onze leerlingen betekenis te hebben voor anderen. Zowel in je klas als elders op de wereld. We steunen actief goede doelen en organiseren evenementen om daarvoor meer aandacht te vragen.

We zijn als school een belangrijke basis voor het leven van onze leerlingen en willen hen zoveel mogelijk meegeven, we willen van betekenis zijn in hun ontwikkeling.

Ons onderwijs is BETEKENISVOL

Het is bij ons op school de gewoonte dat de kinderen op maandagmorgen een bijdrage meebrengen voor een goed doel.
De hoogte van het bedrag is van minder belang dan de gewoonte, het gaat immers om de ‘houding’: samen iets doen voor anderen die
minder hebben.