Stel cookie voorkeur in

Missie

Pedagogisch klimaat

Wij bieden kinderen een veilige leeromgeving. Een school waar kinderen zich thuis voelen. Daartoe bieden we een ordelijke leeromgeving, waar rust en regelmaat heersen en waar we eerlijk en open met elkaar omgaan. Wij vinden dat heldere regels en het consequent toepassen hiervan het gevoel van veiligheid bevorderen. Regels die aangeven welk gedrag op prijs wordt gesteld. Wij zijn een school waar de kinderen, in al hun verscheidenheid, zich gekend weten, waar het zelfvertrouwen van kinderen wordt gestimuleerd.

Didactisch handelen

Wij bieden kinderen een uitdagende leeromgeving waarin we doelgericht werken en de leertijd effectief besteden. De leerkrachten geven de kinderen een goede, heldere instructie, motiveren hen, betrekken hen bij de lessen, bevorderen de interactie en houden (zoveel mogelijk) rekening met de verschillen tussen kinderen. Wij vinden het belangrijk om het gemaakte werk samen met de kinderen te evalueren. We praten over hoe er is gewerkt, wat er goed is gegaan of wat er misschien nog kan verbeteren.


De dagelijkse schoolpraktijk is gebouwd op deze omschrijving en is een praktische uitwerking van onze uitgangspunten. In de Schoolgids vindt u de beschrijving van deze dagelijkse praktijk.